Wednesday, February 20, 2013

Cara a cara



Il·lustracions que estic fent per a la secció "Cara a cara" del suplement cultural PLAY (del diari ARA). Cada divendres una entrevista creuada entre dos personatges del món de la cultura.